Opis ideje

Klub N se nalazi na Zemunskom keju, u neposrednoj blizini Dunava. Koncept je baziran na temi nautike, tako da su motivi u enterijeru u bliskoj vezi sa plovidbom. Primena koncepta je najdirektnije uočljiva u samom odabiru materijala, kolorita i detalja u prostoru. Projekat plafona i osvetljenja daje dodatnu dinamiku, u smislu oblikovanja i same rasvete kako bi kompletan prostor svojim karakteristikama i atmosferom odgovorio svojoj nameni.

Pružene usluge: Projekat enterijera, dizajn nameštaja