Opis ideje

Budući da je objekat lociran u okviru zatvorenog tržnog centra, izlog je posmatran kao portal, kako bi njegova veza sa okruženjem bila jasnija. U samom prostoru, uveden je niz poprečnih ramova u gornjoj zoni, čija je namena da daju dinamiku i objedine kompletan prostor pretežno podužnog karaktera. Posebna pažnja je posvećena dizajnu nameštaja i odabiru materijala sa ciljem omogućavanja optimalne preglednosti brojnih i raznovrsnih proizvoda.

Pružene usluge: Projekat enterijera, nadzor radova, dizajn i izrada nameštaja.