Opis ideje

Osnovna namena ovog objekta je stanovanje, što je direktno uticalo na funkcionalnu organizaciju, oblikovanje fasade i njenu materijalizaciju. Cilj je bio obezbediti što više dnevnog svetla, pa je tako veliki deo fasade proziran ili prozračan. Neposredno okruženje je takođe pretežno stambenog karaktera, tako da je poslovanje predviđeno jedino u prizemlju. Poslednja etaža je uvučena u odnosu na fasadu, dok je stambena jedinica na toj etaži na dva nivoa.

Pružene usluge: Projekat objekta, 3D modelovanje