Opis ideje

Planirani objekat je sportske namene, čija je osnovna primena da bude regionalni trenažni centar za olimpijske discipline sportskog streljaštva. Podeljen je u dve potceline, otvorenu i zatvorenu streljanu, koje mogu da funkcionišu i nezavisno jedna od druge. Namena objekta se očitava iz forme streha na fasadi, koje oblikovno sugerišu na dve discipline sportskog streljaštva. Odabir kolorita je proizašao iz same lokacije, uzimajući u obzir neposrednu blizinu rudnika bakra.

Pružene usluge: Kompletna izrada svih faza projekata do dobijanja Građevinske dozvole, kao i izrada kompletnog Projekta za Izvođenje. U sklopu projekta rađeno je i parterno rešenje, kao i dizajn enterijera objekta.