Opis ideje

U funkcionalnom smislu, dnevna i noćna zona su jasno odvojene. Dnevna zona čini jedinstvenu celinu i data joj je mogućnost opcionog povezivanja sa kuhinjom. Uvedeni su brojni vertikalni elementi radi postizanja efekta veće visine u stanu. Zlatni linijski detalji primenjeni su sa ciljem postizanja elegantnog izraza. Kolorit dodatno naglašava primena oniksa u dnevnoj zoni, dok petrol zelena pravi kontrast osnovnom koloritu.

Pružene usluge: Projekat enterijera, dizajn nameštaja