Opis ideje

Analiziranje potreba korisnika u okruženju velikog poslovnog sistema kao što je banka zahteva posvećenost i sagledavanje svih neophodnih aspekata u procesu projektovanja. Nesmetano obavljanje delatnosti i usluga, funkcionalnost i usvojeni dizajn su faktori na kojima počiva izrada svih faza projektovanja. Višegodišnji angažman naše firme govori o uspešnoj saradnji sa investitorom i spremnosti da se svakom projektu pristupi sa puno pažnje, uz zadržavanje osnovnog koncepta projektovanja u okviru sistema.

Pružene usluge: Projekat enterijera, nadzor radova